Jdi na obsah Jdi na menu
 


Náš volební program z roku 2010

 

Vstupujeme do komunálních voleb 2010 s heslem:
Komunální politika je služba občanům.
 -------------------------------------------------
VOLEBNÍ PROGRAM
Naším cílem je vytvářet podmínky pro plnohodnotný život všech skupin občanů:
 • dosáhnout prostřednictvím konstruktivní diskuse dobré spolupráce mezi volenými členy zastupitelstva, úředníky a občany a vést otevřenou komunikaci s občany města o problémech a rozhodnutích v řízení města po celé volební období
 • zajistit dokonalý servis služeb a informací pro občany
 • umožnit občanům vyjádřit názor na velké investiční záměry a zásadní rozhodnutí zastupitelstva města formou veřejných setkání, anket apod.
 • pro veřejnost průběžně zveřejňovat náklady na investiční akce a zprůhlednit jejich čerpání
 • věnovat pozornost efektivní činnosti odborů městského úřadu a všech organizací zřizovaných městem
 • stanovit odpovědnost konkrétních osob za konkrétní rozhodnutí a jejich naplňování
 • aktivně se podílet na chodu města prostřednictvím členství v poradních orgánech rady a zastupitelstva města
 • efektivně a hospodárně spravovat a zhodnocovat majetek města (městský les, pozemky aj.) k prospěchu současných i budoucích občanů města
 • transparentně podporovat volnočasové, výchovné a kulturní aktivity zejména pro rodiny, mládež, matky s malými dětmi i seniory
 • řešit stav zdravotnických služeb na území města, vč. využití a budoucnosti zdravotního střediska
 • zvýšit úroveň sociálních služeb, podpořit rozvoj bytů s pečovatelskou službou i tzv. chráněného bydlení
 • všemi dostupnými cestami podporovat zlepšení dopravní situace ve městě, a zajištění průběžných oprav a údržbu chodníků ve městě
 • systematicky, důsledně a včas připravovat potřebné projekty pro získávání dalších finančních prostředků do rozpočtu města prostřednictvím státních, popřípadě evropských dotací.
Pokud se budeme podílet na životě a řízení našeho města, chceme být nejen kritičtí, ale také tvořiví, budeme přicházet s vlastními návrhy a řešeními.
----------------------------------------------------------
Jsme Strážničané, tak jako Vy.  

Žijeme zde se svými rodinami a přestože někteří z nás pracují i mimo Strážnici, máme jednoznačný zájem řešit všechny každodenní problémy nás všech a pomáhat vést Strážnici k rozkvětu.